Witamy na naszej stronie

Kancelaria Notarialna Notariusz Agnieszki Bilskiej znajduje się w centrum Radomska u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Tysiąclecia, obok Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku.
Notariusz, zgodnie z ustawą Prawo o notariacie, jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych, a także zasad etyki zawodowej objętych Kodeksem Etyki Zawodowej Notariusza.
Podstawowymi zasadami obowiązującymi notariusza są: uczciwość, rzetelność, niezależność oraz bezstronność i zachowanie tajemnicy zawodowej.